Dental Union Laboratory

EN DE

1.04.2011

Najnowocześniejszy tomograf komputerowy Scanora 3D

Tomograf komputerowy Scanora 3D jest systemem obrazowania trójwymiarowego metodą CBCT. Urządzenie to należy do najnowszej generacji aparatów rentgenowskich przeznaczonych do obrazowania twarzoczaszki.

 

Zawiera innowacyjny sposób  uzyskiwania, a następnie przetwarzania obrazu trójwymiarowego. Urządzenie wykorzystuje wiązkę stożkową promieniowania do otrzymywania obrazów tomograficznych, która jednorazowo obejmuje obszar kilku centymetrów. W technice tomografii komputerowej zmniejszaniu ulega dawka promieniowania (15-20x) dla pacjenta w porównaniu z klasycznymi urządzeniami tomografii komputerowej przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych obrazów.

 

W zależności od wskazań i potrzeb badanie Scanorą 3D może być przeprowadzone

w 4 różnych polach obrazowania: 

 

6 x 6 cm,

 

7,5 x 10 cm,

 

7,5 x 14,5 cm,

 

13 x 14,5 cm,

 

 

dzięki czemu uzyskuje się obrazy o wymaganych parametrach wielkości i szczegółowości kadru. Cztery wielkości pola obrazowania pokrywają pełen zakres badań w stomatologii, dzięki nim możliwe jest zarówno uzyskanie wysokiej jakości obrazów trójwymiarowych pojedynczych zębów, jak i obrazów całych łuków zębowych szczęki i żuchwy, aż po obrazowanie twarzoczaszki i stawów skroniowo- żuchwowych.

 

Badania tym urządzeniem można wykorzystać w endodoncji, chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, implantologii, protetyce i ortodoncji, a nawet w laryngologii. Wyniki badań mogą zostać także wykorzystane do innowacyjnego sposobu planowania leczenia implantologicznego i chirurgicznego z użyciem trójwymiarowych szablonów chirurgicznych. Tylko kilkadziesiąt sekund jest potrzebne na uzyskanie wyniku na ekranie komputera od momentu wykonania badania.

 

Serdecznie zapraszamy kliniki stomatologiczne oraz laryngologiczne do współpracy.