Dental Union Laboratory

EN DE

tel: +48 (22) 868 55 90

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt: nr RPMA.01.05.00-14.054/08
„Poprawa konkurencyjności Dental Union Laboratory poprzez utworzenie Kliniki Rehabilitacji i Rekonstrukcji Zwarcia”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 919 611,50 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 390 554,84 PLN
Beneficjent: Dental Union Laboratory Agnieszka Jasek