Prace protetyczne wykonywane w DUL objęte są 2 letnią gwarancją w przypadku protetyki stałej ( korony mosty, prace na implantach) 1 roczną gwarancją – protetyka ruchoma ( protezy szkielety , korony akrylowe) oraz zachowane są inne gwarancje otrzymywane od producentów struktur implantowych lub innych wykonywanych na zlecenie lekarza poza pracownią. Gwarancją objęte są wady materiałowe i technologiczne.